Eye Diagnostics

Oogdiagnostiek op iedere gewenste locatie

Eye Diagnostics

Oogheelkundige fotografie

Als oogheelkundig fotograaf houdt ik mij bezig met beeldvormende technieken rondom en in het oog. Zowel voor -als achterzijde v.h. oog kan uiterst nauwkeurig in kaart worden gebracht met specialistische apparatuur.

Waar vroeger mensen een specialist "live" moesten bezoeken is het tegenwoordig mogelijk om met z.g.n. telediagnostisch onderzoek een gedegen diagnose te krijgen over de toestand van het oog. Middels speciale mobiele fundus / netvliescamera's is het mogelijk om bij iedere patiënt op welke plek en in welke hoedanigheid dan ook een fatsoenlijk oogonderzoek te verrichten. Alle foto's worden vervolgens via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar 2 medisch specialisten / oogartsen welke de foto's binnen 2 uur beoordelen. De uitslag ontvangt uw huisarts vaak nog dezelfde dag.

U zult begrijpen dat deze onderzoekstechnieken een hoge mate van vaardigheden met zich meebrengen. Om up to date te blijven bezoek ik zoveel mogelijk congressen in binnen en buitenland, en ben ik aangesloten bij Oogheelkundige Fotografie Nederland en bij de Ophthalmic Photographers' Society.

Oogheelkundige fotografie en diabetes

Diabetes is wereldwijd nog één v.d. belangrijkste veroorzakers van blindheid -en slechtziend. Regelmatige oogcontrole van m.n. de netvliezen is daarom van groot belang om permanente oogschade te voorkomen en goed zicht te blijven houden. Hiervoor hoeven mensen niet meer noodzakelijkerwijs een oogarts te bezoeken. Via de nieuwste technieken en onderzoeksmethoden is het mogelijk iedereen, op welke plaats dan ook een netvliesonderzoek aan te bieden.


In bovenstaande afbeeldingen ziet u een linker fundusfoto zonder diabetische rethinopathie en een rechter fundusfoto met diabetische rethinopathie.
(Bron: https://www.augenheilkunde.de/diabetischeretinopathie/)

 https://www.augenheilkunde.de/augenheilkunde/4/diabetische_retinopathie.html