Eye Diagnostics

Oogdiagnostiek op iedere gewenste locatie

Bedrijfsgegevens

Eye Diagnostics by Dave Block

Korenbloemstraat 8

6051 KH  Maasbracht

Nederland

Telefoon: +31 6 38 06 00 76

Email: dave@eyediagnostics.nl

Kvk: 61677949

AGB: 22227646

BTW: NL001827069B86

Aangesloten bij de volgende vakverenigingen


De fotografen
Dave Block, eigenaar, fellow Royal Society for Public Health, oogheelkundig fotograaf

Sander Jansen, oogheelkundig fotograaf

Lex Janssen, oogheelkundig fotograaf, MBO OptometristEye Diagnostics en privacy

Omdat er wordt gewerkt met medische gegevens is een juist en correct privacy beleid van groot belang. Hoe het is geregeld kunt u lezen in onderstaand document.

Privacy verklaring
PRIVACYVERKLARINGv4.pdf (321.08KB)
Privacy verklaring
PRIVACYVERKLARINGv4.pdf (321.08KB)Klachten

Heeft u klachten en / of bent u ontevreden over mijn dienstverlening? Meldt dan uw klacht op:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling
  • telefonisch: 0648445538

Bent u tevreden over mijn dienstverlening en wilt u dit graag delen? Doe dit dan op:
Geef uw compliment hier


Disclaimer voor www.eyediagnostics.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.eyediagnostics.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Eye Diagnostics. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eye Diagnostics is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Eye Diagnostics.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Eye Diagnostics te mogen claimen of te veronderstellen.

Eye Diagnostics streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Eye Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige get alexa traffic at best price from diaboliclabs staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.eyediagnostics.nl op deze pagina.